مداحی علیرضا اسفندیاری محرم 98

دانلود مداحی علیرضا اسفندیاری محرم 98 با کیفیت بالا 320

Download Madahi Alireza Esfandiari Moharram 98

ویژه ماه محرم و ایام سوگواری

شب ششم محرم اضافه شد

دانلود مداحی علیرضا اسفندیاری محرم 98

شب ششم

بخش 1 – قسمت اول حسینیه اعظم مکتب العباس

Download

.

.

بخش 2 – قسمت دوم حسینیه اعظم مکتب العباس

Download

.

.

شب پنجم

بخش 1 – قسمت اول کنگره ملی حضرت ابوالفضل(ع)

Download

.

.

بخش 2 – قسمت دوم کنگره ملی حضرت ابوالفضل(ع)

Download

.

.

بخش 3 – قسمت سوم کنگره ملی حضرت ابوالفضل(ع)

Download

.

.

بخش 4 – قسمت چهارم کنگره ملی حضرت ابوالفضل(ع)

Download

.

.

بخش 5 – قسمت پنجم کنگره ملی حضرت ابوالفضل(ع)

Download

.

.

بخش 6 -قسمت ششم کنگره ملی حضرت ابوالفضل(ع)

Download

.

.

بخش 7 -قسمت هفتم کنگره ملی حضرت ابوالفضل(ع)

Download

.

.

شب چهارم

بخش 1 – قسمت اول حسینیه اعظم مکتب العباس

Download

.

.

بخش 2 – قسمت دوم حسینیه اعظم مکتب العباس

Download

.

.

شب سوم

بخش 1 – قسمت اول حسینیه اعظم مکتب العباس

Download

.

.

بخش 2 – قسمت دوم حسینیه اعظم مکتب العباس

Download

.

.

بخش 3 – قسمت سوم حسینیه اعظم مکتب العباس

Download

.

.

شب دوم

بخش 1 – قسمت اول کنگره ملی حضرت ابوالفضل(ع)

Download

.

.

بخش 2 – قسمت دوم کنگره ملی حضرت ابوالفضل(ع)

Download

.

.

بخش 3 – قسمت سوم کنگره ملی حضرت ابوالفضل(ع)

Download

.

.

شب اول

بخش 1 – قسمت اول طشتگذاری

Download

.

.

بخش 2 – قسمت دوم طشتگذاری

Download

.

.

بخش 3 – قسمت سوم طشتگذاری

Download

.

.

بخش 4 – قسمت چهارم طشتگذاری

Download