دانلود آهنگ جدید و شنیدنی احسان حق شناس با نام دلشوره + متن آهنگ

آهنگ : محسن شریفیان / تنظیم : پیام شمس

دانلود آهنگ جدید احسان حق شناس با نام دلشوره

دانلود آهنگ جدید احسان حق شناس با نام دلشوره

متن آهنگ احسان حق شناس با نام دلشوره

دلم بد جوری داغونه داغونه دارم دلشوره می گیرم

یه کاری با دلم کردی.که حتی از خودم خودم سیرم

دلم بد جوری داغونه داغونه دارم دلشوره می گیرم

یه کاری با دلم کردی که حتی از خودم خودم سیرم

تگ دوم آهنگ احسان حق شناس با نام دلشوره

ما براش می میرم خودشم می دونه

ما براش می میرم خودشم می دونه

نمی دونم چرا با ما نا مهربونه

نمی دونم چرا با ما نا مهربونه

دلم بد جوری داغونه داغونه دارم دلشوره می گیرم

یه کاری با دلم کردی که حتی از خودم خودم سیرم

دلم بد جوری داغونه داغونه دارم دلشوره می گیرم

یه کاری با دلم کردی که حتی از خودم خودم سیرم

تگ سوم آهنگ احسان حق شناس با نام دلشوره

دلم بد جوری داغونه داغونه

دلم بد جوری داغونه داغونه

دلم بد جوری داغونه داغونه

یه کاری با دلم کردی که حتی از خودم خودم سیرم